Home > Family and Me > Hapi New Year

Hapi New Year

December 31st, 2007

happy-new-year-fireworks.jpg

 

Gikan sa kinauyokang luna ning naglagubo kong dughan , duyog sa pinitik ning akong
kasing kasing, dawata kining akong mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tanan ug sa inyong banay sa paglabtik sa bag-ong tuig 2008. Tim-os akong manghinaut og hugot nga nangaliya nga ang gugma, Kalipay, Kapiskay sa panglawas, ug Kalinaw mohari ug mopatigbabaw kanunay sa tanang panahon sa tuig 2008 ug sa sobra pang katuigan.

 

Malipayong bag-ong Tuig!!!

Gikan sa Banay Gaerlan,

Sam (Cris), Bambit, Maui and Maia

*Image taken from LA’s Homeless Blog

Categories: Family and Me Tags:
Comments are closed.