Home > Family and Me, Other Stories > Kalye Unida

Kalye Unida

August 22nd, 2011


Pinapaliguan
ng liwanag mula
sa mga poste ng ilaw
ang Kalye Unida
sa gabing mapanglaw.


Ika- 21 ng Agusto 2011

Categories: Family and Me, Other Stories Tags:
Comments are closed.