Home > Family and Me > Para na sa tabi

Para na sa tabi

March 4th, 2014

Gigising ng maaga, hihigop ng mainit na kape at maghahanda ng almusal, bahaw, itlog at tuyo, gagamitin ang isang pirasong tineykhome na sachet ng ketchup ng McDo. Pagkatapos mag-almusal at maghugas ng plato ay maliligo na, may konti pang natira sa sabong pampaligo at pipigain ang natitirang katas ng sachet ng Palmolive shampoo. Mayamaya’y hahanapin sa aparador ang damit na hindi plantsado pero hindi naman gaano gusot, puwede na. Sa isang sulok nama’y tatambad ang gabundok na naka-ipong labahan na nangagarap ring malabhan. Lalabas na’t mag-aabang ng dyip, at habang lulan na patungo sa trabaho ay iisipin ang pamilyang nasa malayo: kumusta kaya sila ngayon, nakapag-almusal na kaya sila? Ang bunso ko nakahanda na kaya sa pagpasok sa eskwela? Malapit na. Mama bayad o.

Cotabato City 3.4.2014

Categories: Family and Me Tags:
Comments are closed.